Alphasense

Британська компанія Alphasense з 1996 року виробляє різноманітні датчики газу.

 • Датчики аміаку (NH3).
 • Датчики вуглекислого газу (CO2)
 • Датчики чадного газу (CO)
 • Датчики чадного газу та сірководню (CO та H2S)
 • Датчики хлору (CL2)
 • Подвійні газові датчики
 • Датчики етиленоксиду (ETO)
 • Датчики водню (H2)
 • Датчики хлористого водню (HCL)
 • Датчики ціаніду водню (HCN)
 • Датчики сірководню (H2S)
 • Датчики сірководню та чадного газу (H2S і CO)
 • Датчики сірководню та діоксиду сірки (H2S і SO2)
 • LEL/Метан (LEL/CH4)
 • Датчики оксиду азоту (NO)
 • Датчики діоксиду азоту (NO2)
 • Датчики кисню (O2)
 • Датчики озону (O3)
 • Датчики фосфіну (PH3)
 • Датчики діоксиду сірки (SO2)
 • Датчики діоксиду сірки та сірководню (SO2 та H2S)
 • Датчики тиску та вологості
 • Летючі органічні сполуки (ЛОС).
 • Оптичні лічильники частинок.
Діло