Археоастрономія

Астроархеологія – вивчення астрономічних поглядів, вірувань, досліджень і практик античності. Вона полягає в дослідженні рівня стародавніх астрономічних знань на основі матеріальних останків. займається висновками про давні астрономічні знання на основі, дослідження астрономічних аспектів археологічних джерел ; поєднує в собі ракурси археології та астрономії.

InterNetri.Net | Археологія Астрономія
Top