Електрофорез – електрокінетичне явище, що полягає в русі частинок дисперсної фази в рідкому або газоподібному середовищі під дією зовнішнього просторово однорідного електричного поля. Рух до анода називається анафорезом, а до катода – катафорезом.

Всевідо