Макромова

Макромова – одиниця класифікації, запроваджена міжнародним стандартом ISO 639. Він використовується стосовно мов, що мають кілька різновидів, не завжди взаєморозумілих , але які з нелінгвістичних причин (культурні, політичні, етнічні, релігійні тощо) розглядаються як варіанти одного мовлення.

InterNetri.Net | Культура Мова
Top