Нептуній (93 Np) зазвичай вважається штучним елементом хоча в природі зустрічаються його слідові кількості, тому стандартну атомну вагу вказати неможливо. Як і всі мікроелементи або штучні елементи, він не має стабільних ізотопів.

Нептуній-235 

Нептуній-235 має 142 нейтрони та період напіврозпаду 396,1 дні.

Цей ізотоп розпадається:

  • Альфа-випромінювання : енергія розпаду становить 5,2 МеВ, продуктом розпаду є протактиній-231.
  • Захоплення електронів : енергія розпаду становить 0,125 МеВ, а продукт розпаду – уран-235

Цей ізотоп нептунію має вагу 235,044 063 3 u.

Нептуній-236

Нептуній-236 має 143 нейтрони та період напіврозпаду 154 000 років.

Він може розкладатися наступними способами:

  • Захоплення електронів : енергія розпаду становить 0,93 МеВ, а продуктом розпаду є уран-236. Зазвичай він розпадається (з періодом напіврозпаду 23 мільйони років) до торію-232.
  • Бета-випромінювання : енергія розпаду становить 0,48 МеВ, а продуктом розпаду є плутоній-236. Зазвичай він розпадається (період напіврозпаду 2,8 року) до урану-232 , який зазвичай розпадається (період напіврозпаду 69 років) до торію-228 , який розпадається за кілька років до свинцю-208.
  • Альфа-випромінювання : енергія розпаду становить 5,007 МеВ, продуктом розпаду є протактиній-232.

Він розпадається з періодом напіврозпаду 1,3 дня до урану-232. Цей ізотоп нептунію має масу 236,04657 u. 

Нептуній-237

237 Np розпадається через серію нептунію , яка закінчується талієм-205 , який є стабільним.

Всевідо