Окисно-відновний потенціал

Окисно-відновний потенціал (ОВП, Reduction potential (redox potential, oxidation / reduction potential, ORP, pE) – міра здатності хімічної речовини приєднувати електрони (відновлюватися), , яка залежить від зміни в розчині концентрацій йонів Н+ та ОН−.

Вимірюється у мілівольтах.

InterNetri.Net | Довідник
Top