Що таке хімічний попит на кисень?

Хімічний попит на кисень (ХПК) – орієнтовне вимірювання кількості кисню, яку можна витратити в результаті реакцій у вимірюваному розчині. Це зазвичай виражається як маса споживаного кисню над об’ємом розчину (мг / л). 

Вимірювання ХПК широко використовується в комунальних та промислових лабораторіях для вимірювання загального органічного забруднення стічних вод. Рівень забруднення визначається шляхом вимірювання еквівалентної кількості кисню, необхідного для окислення органічних речовин у зразку.

Високий рівень ХПК у воді часто корелює із загрозами здоров’ю людей, включаючи токсичне цвітіння водоростей, бактерії з органічних відходів та забруднення морепродуктів. Високий рівень ХПК також впливає на водні організми, викликаючи гіпоксію. Гіпоксія знижує функцію клітин, порушує баланс циркуляційної рідини у водних видів та може вбивати окремі організми.

InterNetri.Net | Довідник Мережа Що таке
Top