Що таке водень?

Водень – це безбарвний, запашний, неметалічний, несмачний, легкозаймистий газ. Водень реагує з кожним окислювальним елементом. 

Реакції з воднем небезпечні і можуть спричинити пожежу або вибух. Газо-повітряні суміші вибухонебезпечні. Внаслідок впливу вогню або сильної спеки ємності з воднем можуть виюухнути.

Водень не токсичний, але він задушливий і спричиняє задуху, оскільки витісняє кисень із повітря. Високі концентрації водню в повітрі викликають дефіцит кисню, що може призвести до запаморочення, непритомності або смерті. Прямий контакт між зрідженим газом і шкірою може спричинити обмороження.

Властивості водню

Інші імена  Дигідроген
Хімічна формула  Н 2
Номер CAS  1333-74-0
Використання у промисловості  Хімічний синтез; Зварювання та різання
Ризики для здоров’я  Задуха; Обмороження
Тиск пари  1,24Е06 мм рт. Ст
Розчинність у воді  Низька розчинність
Займистість  Легкозаймистий
Запах  Без запаху
InterNetri.Net | Водень Мережа Речовини Що таке
Top