У процесах фільтрації частина розчину, яка не проходить через мембрану, називається ретентатом. Залежно від середовища фільтрування і розміру пор мембрани ретентат буде містити різні речовини.

При знесоленні ретентат, крім інших менш важливих іонів, що викликають корозію, буде концентрувати іони хлориду. Концентрація хлорид-іонів може мати вирішальне значення для деяких типів матеріалів.

Всевідо