Великі географічні відкриття. Тордесільяський договір між королями Іспанії та Португалії про поділ світу.

7 червня 1494 p.

…Високі договірні сторони через згаданих вище представників умовились і погодились, щоб запобігти сумнівам і спорам з приводу островів і земель уже відкритих г.бо тих,

які будуть відкриті в море-океані, провести пряму лінію від полюса до полюса, тобто від полюса арктичного до полюса антарктичного з півночі на південь, за 370 ліг на захід від естронів Зеленого Мису, на відстані, визначеній в градусах або іншими способами, які будуть визнані найбільш зручними, і виміряній без лишку або недостачі, і щоб усе, що вже відкрите або буде відкрите королем Португалії або його кораблями, чи то будуть острови чи материки на схід від цієї лінії і всередині неї на півночі і на півдні, належало згаданому сеньйорові королю Португалії і його наступ никам на віки вічні і що всі острови і материки, як відкриті, так і ті, що будуть відкриті королем і королевою Кастілії і Ара гону або їх кораблями на захід від згаданої лінії, на півночі і па півдні належали цим сеньйорам королю і королеві та їх наступ никам на віки вічні.

Далі: для того щоб згадана розмежувальна лінія була про ведена правильно і в якомога коротший строк за 370 ліг на захід від островів Зеленого Мису, високі договірні сторони накажуть протягом 10 місяців, після підписання цього договору і угоди, спорядити 2 або 4 каравели по одній або по дві від кожної сто рони, з тим, щоб ці каравели по закінченні зазначеного строку прибули на острів Гран Канарія з пілотами, астрологами та іншими особами, призначеними в рівній кількості португальським королем на кораблі португальські і кастільським королем на кораблі кастільські; всі каравели повинні вийти потім в море і встановити румби, вітри і градуси півдня і півночі і намітити згадані 370 ліг, ідучи від островів Зеленого Мису на захід аж до пересічення з установленою лінією, і весь час лічити ліги, ви мірюючи їх способом, який ці особи застосують без шкоди для високих договірних сторін, і прибувши до того місця, де згадана лінія повинна проходити, ці особи відзначать пункти, через які проходить лінія, або в градусах півдня і півночі, або безградус но, в лігах, залежно від того, як буде краще, і складуть про все акт і засвідчать його своїми підписами.

Коли ж, на щастя, ця лінія пересіче острів або материк, хай буде встановлений стовп або знак, і хай він розділятиме ту ча стину, що належить Португалії, від тієї, що призначена для Кастілії.

Далі: високі договірні сторони запевняють через своїх представників, що віднині і надалі не будуть вони відправляти ніяких кораблів — згадані король і королева Кастілії і Арагону — в моря, які лежать на схід від згаданої лінії і належать королю Португалії, а король Португалії в моря по другий бік лінії на захід від неї, які вважаються належними королю і королеві Кастілії.

Так само ні одна із сторін не буде здійснювати відкриттів і завоювань і не буде вести торгівлю за розмежувальною лінією, наміченою згідно із сказаним вище.

І коли випадково кораблі короля Португалії будуть в порту, який належить королю Ка стілії, то ці кораблі повинні бути негайно передані королю Пор тугалії, і так само хай буде вчинено з кораблями щодо короля Кастілії.

Далі: оскільки кораблі короля Кастілії, відряджені в землі по той бік згаданої лінії, змушені проходити через моря по цей бік лінії, які належать Португалії, договорились обидва государі, що пі кораблі можуть плавати вільно і безперешкодно в цих морях протягом всього часу, який потрібен для переходу, і можуть іти вони для відкриттів і завоювань у місця, що нале жать Кастілії, але коли при цьому відкрита земля лежатиме в частині, призначеній для Португалії, вона вважатиметься воло дінням короля Португалії.

І оскільки може статися, що кораблі короля і королеви Ка сгілії і Арагону відкриють до 20-го числа цього місяця острови і материки по цей бік згаданої лінії, яка має бути проведена за 370 ліг на захід від островів Зеленого Мису, умовилися високі договірні сторони через своїх представників, з метою запобігти сумнівам, що все, що буде відкрите до 20 червня кораблями і людьми кастільськими в просторі на 250 ліг на захід від островів Зеленого Мису, має належати королю Португалії, а землі далі на захід всередині смуги, яка простягається на 120 ліг на схід від згаданої розмежувальної лінії, мають належати королю і королеві Кастілії, хоч ці 120 ліг і становлять частину дистанції в 370 ліг, в межах якої всі моря і землі є володіннями короля Порі. тугалії.

Коли ж до 20 червня нічого не буде відкрите кораблями ко роля і королеви Кастілії всередині цих 120 ліг, все, що відкриють кастільські кораблі, надалі вважатиметься в цих місцях воло дінням короля Португалії.

Цивілізація+