Виробництво сенсів

Біологічний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка

Факультет готує бакалаврів і магістрів (денна та заочна форми навчання) за спеціальностями: “Біологія”, “Екологія”, “Середня освіта (біологія та здоров’я людини)”.

Київський політехнічний інститут (КПІ) ім. Ігоря Сікорського | Національний технічний університет.


Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” — вищий навчальний заклад інженерного профілю, заснований в Києві у 1898 р.

(більше…)

Чи можливі ядерні процеси в біологічних системах? – лекція Товариства Знання

Лекція Висоцького Володимира Івановича, доктора фізико-математичних наук, професора Київського національного університету імені Т. Шевченка, заслуженого діяча науки і техніки України.

Top