Навігація
ІнтерНетрі > Історія >

Протоісторія

Протоісторія – термін, що використовується для опису історії спільнот, які не створювали літератури, але відомості про які збереглись у джерелах інших культур, або періоду, що безпосередньо передував історичному періоду, в якому обсяг письмових даних ще дуже малий.

Це перехідний період між доісторичними та історичними часами , в якому вже існує невелика кількість письмових документів, але переважна більшість даних отримується археологічними методами.

У доісторичний період письмових даних немає, отже вся інформація надходить з археологічних джерел, а датування проводиться за допомогою геологічних методів, таких як ізотопне датування.

У протоісторичний період вже існують культури, які використовують писемність і фіксують свою історію, отже, можливо, наприклад, використовувати їх календарні записи, щоб спробувати датувати події і вироби народів, що живуть за межами досяжності цих передових цивілізацій.

Top