Що і Як

Удосконалена польова(на місці) система реєстрації вологості

Вдосконалена система реєстрації вологи була розроблена для системи, здатної вимірювати вологість ґрунту. Цей параметр необхідний для виявлення витоку або переміщення забруднювачів з полігону чи забрудненого ґрунту.

(більше…)

Railway Supply

Галузеве видання для фахівців залізничного транспорту.

Все про нейтрино

Нейтрино – це таємничі частинки, які можуть містити ключ до відповіді на багато питань про наш Всесвіт.

All Things Neutrino було розроблено Національною прискорювальною лабораторією Фермі , головною американською лабораторією фізики елементарних частинок і досліджень прискорювачів. Fermilab є приймаючою лабораторією для міжнародного глибокопідземного нейтринного експерименту DUNE.

Державний концерн Ядерне паливо

Діяльність Концерну спрямована на вдосконалення управління атомно-промисловим комплексом, розвиток уранового та цирконієвого виробництва, створення власного виробництва елементів ядерного палива та потужностей з фабрикації тепловидільних збірок для енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, досягнення світового рівня конкурентоспроможності продукції і отримання прибутку від провадження виробничої, інвестиційної, комерційної, торговельної, фінансової, посередницької та іншої господарської діяльності.

Годинник

Годинник – прилад для визначення поточного часу доби і вимірювання тривалості часових інтервалів в одиницях, менших ніж одну добу.

(більше…)

Система Гаусса

Вперше поняття системи одиниць фізичних величин було введено німецьким математиком К. Гауссом (1832).

Ідея Гаусса була така. Спочатку вибирається кілька величин, що не залежать один від одного. Величини ці називають основними, а їх одиниці – основними одиницями системи одиниць.

(більше…)

Шкала фізичної величини

Шкала фізичної величини – впорядкована послідовність значень фізичної величини, прийнята за згодою на підставі результатів точних вимірювань.

Що таке георадар

Георадар (GPR – Ground Penetrating Radar (англ.)) – це прилад для виявлення підповерхневих об’єктів, оцінки їх розмірів та взаємного розташування за допомогою електромагнітного випромінювання. Георадар застосовується для пошуку та аналізу як металевих, так і неметалевих неоднорідностей (шаруваті структури, труби, порожнечі, елементи будівельних конструкцій тощо).