Спочатку був гіпертекст

Стародавній Схід. Лист Кадашман-харбе, царя Вавілону, до фараона Аменхотепа ІІІ.

[Ось] про те, що не можна відда[ти] дочки твоєї заміж, як ти писав: «Від давніх часів царівни єгипетські нікому не віддаються», навіщо ти, брате мій, [говориш так?] Ти — цар, можеш ро[бити], як хочеш. Якщо ти віддаси, хто може що-небудь [сказати?].

(більше…)

Стародавній Схід. Лист Буррабуріаша, царя Вавілону, до фараона.

(Початок не зберігся.)

Нібхурріріє, цареві Є[гипту] скажи: так говорить Буррабуріаш цар Кард[ун]іаша, твій брат. Я благополучний; ти, твій дім, твої жінки, твої сини, твої дочки, твоя країна, твої вельможі, твої коні, твої колісниці хай будуть дуже благополучні.

(більше…)

Стародавній Схід. Лист Ашшурбаніпала до Вавілонян.

ПРОМОВА ЦАРЯ ДО ВАВІЛОНЯН

Я благополучний, серце ваше хай буде спокійне.

(більше…)

Стародавній Схід. Кодекс законів царя Хаммурапі.

Надзвичайно важливим джерелом для вивчення господарського і суспільного ладу Вавілонського царства є знаменитий звід законів царя Хаммурапі, вирізьблений архаїчним клинописом на базальтовому стовпі.

(більше…)

Стародавній Схід. Клинопис. Писемність Стародавнього Вавілона.

Одним з найбільших культурних досягнень шумерського народу було винайдення писемності, яка виникає в епоху Урука, уже на початку IV тисячоліття до н. е.

(більше…)

Стародавній Схід. Завоювання Месопотамії гутіями (2228-2104 рр. до н. е.).

Останнім царем з династії Саргона був Шаркалішаррі (2253-2230 рр. до н. е.), якому довелося вести запеклу боротьбу з ворогами Аккаду, щоб зберегти завоювання своїх попередників.

(більше…)

Стародавній Схід. Завоювання Вавілонії персами.

Я — Кураш, цар всесвіту, цар великий, цар могутній, цар Вавілону, цар Шумеру і Аккаду, цар чотирьох сторін світу, син Камбузі, царя великого, царя м. Аншана, внук Кураша, царя великого, царя м. Аншана, нащадок Шішпіша, царя великого, царя м. Аншана, сім’я вічного царства, правління якого приємне Енлілю і Набу, царювання якого вони бажають для радості свого серця.

(більше…)

Стародавній Схід. Завоювання Вавілону касситами.

Вавілонське царство після смерті Хаммурапі стало поступово занепадати. Наступники Хаммурапі намагаються на перших порах продовжувати його діяльність. Так, Самсуїлуна (1749—1712 рр. до н. е.) — син Хаммурапі — наказує викопати два нові канали і приносить щедрі дари храмам.

(більше…)

Стародавній Схід. З листа Саргона ІІ до бога Ашшура з описом походу проти Урарту.

Ашшуру, батькові богів, володареві великому, моєму володареві, що живе в Ехурсаггалькуркуррі, своєму великому храмі, — великий, великий привіт!

(більше…)

Стародавній Схід. З написів царів Аккаду.

Рімуш, цар всесвіту, в битві Ур і Убме переміг і 8040 мужів убив; 5460 полонених захопила його рука; і Какуга, царя Ура, захопила його рука; і (всіх) його енсі (патесі) захопила його рука; і […] захопила його рука; і до самого Нижнього моря …

(більше…)

Стародавній Схід. З анналів Сінахеріба, царя Ассірії.

(705—681 pp. до н. е.)
СІРІЙСЬКИЙ ПОХІД

В третій похід мій я вирушив проти країни Хатті. Лулі, царя Сідона, поверг жах блиску моєї величності, він утік далеко в море і там умер. Сідон Великий, Сідон Малий, Біт-Зітте, Саріпту, Махалліба, Ушу, Акзіб, Акку — його сильні міста і фортеці, місця пасовищ і водопоїв, які поверг страх зброї Ашшура, мого володаря, схилилися до моїх ніг.

(більше…)

Стародавній Схід. З анналів Ашшурбаніпала, царя Ассірії.

В перший мій похід на Маган і Мелухху воістину я пішов.

(більше…)
Top