Квантова телепортація

Квантова телепортація (QT) – перенесення квантового стану на на будь-яку відстань за допомогою роз’єднаної в просторі зчепленої пари і класичного каналу зв’язку , при якій квантовий стан руйнується в точці відправлення при проведенні вимірювання і відтворюється в точці прийому.

(більше…)

Нукліди

Нуклід — у ядерній фізиці атомне ядро ​​з певною кількістю протонів і нейтронів і стан ядерної енергії.

(більше…)

Мікрохвильове випромінювання, надвисокочастотне випромінювання (НВЧ-випромінювання)

Мікрохвилі є формою електромагнітного випромінювання з довжиною хвиль від одного метра до одного міліметра; з частотами між 300 МГц (1 м) і 300 ГГц (1 мм).

(більше…)

Дивна матерія

Дивна матерія – сильновзаємодіюча речовина, що складається з дивних частинок (містить дивні кварки ). Дивна ядерна речовина побудована з дивних баріонів, які називаються гіперонами (наприклад, Λ , Σ , Ξ ) або дивними мезонами (наприклад, каонами ).

(більше…)