Нукліди

Нуклід — у ядерній фізиці атомне ядро ​​з певною кількістю протонів і нейтронів і стан ядерної енергії.

(більше…)

Радіоактивні ізотопи

Радіоактивні ізотопи, радіоізотопи, радіонукліди – різновиди елементів (ізотопів), ядра яких є нестабільними і зазнають спонтанного радіоактивного перетворення Радіонуклід – це нуклід, який має надлишок ядерної енергії, що робить його нестабільним.

(більше…)

Ядерні реактори

Основні компоненти ядерного реактора

(більше…)

Періоди напіврозпаду найважливіших ізотопів плутонію

Плутоній – штучно отриманий елемент, в природі зустрічаються тільки його сліди.

(більше…)

Ізотопи

Ізотопи – різні форми атомів хімічного елемента , що відрізняються кількістю нейтронів у ядрі (за визначенням, атоми того ж елемента мають однакову кількість протонів у ядрі). 

(більше…)

Канали розпаду ізотопу 18 N

Канал розпадуІмовірність розпаду,%продукт розпаду
б 10018 О
β  n14.317 О
б  а12.214 С