Біогаз – це суміш газів, що утворюються при розпаді органічної речовини за відсутності кисню, що складається насамперед з метану та вуглекислого газу.

Біогаз може вироблятися із сировини, наприклад сільськогосподарських відходів, гною, комунальних відходів, рослинної сировини, стічних вод, зелених відходів або харчових відходів. Біогаз – це поновлюване джерело енергії.

Всевідо