Навігація
Домів > Всевідо >

Динамічна в’язкість повітря

η, 10 -6 Па· с температура повітря
тиск 0°C 25°C 100°C
1 атм 17.20 18.37 21.80
20 атм 17.53 18.65 22.02
50 атм 18.15 19.22 22.40
100 атм 19.70 20.60 23.35
200 атм 23.70 23.95 25.30
Top