Періодична система хімічних елементів

Періодична таблиця елементів – перелік усіх хімічних елементів у вигляді обширної таблиці, упорядкований відповідно до зростаючої атомної кількості , групуючи елементи за циклічно повторюваною схожістю властивостей,  в простому вигляді вона показує залежність хімічних властивостей елементів і опосередковано також їх простих хімічних сполук від кількості протонів і електронів, що присутні в них .

Її початковий варіант, що базувався на періодичній залежності властивостей хімічних елементів від значень атомних мас, був розроблений російським та німецьким хіміками Д. І. Менделєєвим та Лотаром Маєром у 1869—1871 роках.

Закон Менделєєва про періодичність , що є теоретичною основою системи, випливає з того, що атомне число визначає не тільки кількість протонів у ядрі атомів, а й кількість електронів у нейтральному стані, що визначально впливає на їх хімічні властивості.

Електрони в атомах розміщуються на послідовних оболонках, які мають певну ємність, тобто максимальну кількість електронів, які можуть вміститися в оболонці. Послідовні оболонки зайняті електронами лише після того, як основні оболонки (з меншою енергією) повністю заповнені. Явище «заповнення» оболонок є результатом принципа заборони Паулі, де сказано, що в одній орбіталі може бути не більше двох електронів, що відрізняються спіном . Електрони на останній, зовнішній оболонці, званій валентною оболонкою , є найслабшим зв’язком атома і можуть відірватися від нього при створенні хімічних зв’язків. Ця оболонка також може приймати додаткові електрони, і їх енергія зв’язку має вирішальне значення для утворення хімічних сполук . Нижчі електрони рідше беруть участь у хімічних реакціях .

Протягом одного періоду валентну оболонку займають послідовні електрони. Після того, як вся оболонка заповнена, відбувається перехід до нового періоду та утворення іншої електронної оболонки.

Тому можна сказати, що атоми, що є в однакових періодах, мають однакову кількість електронних оболонок, а атоми, що зустрічаються в одних і тих же групах, мають однакову кількість електронів на валентних оболонках.

періоди
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
1
H 1 1.0079
водень
s 2 p 6d 10f 14
  s – елементи   d – елементи
    p – елементи   f – елементи
He 2 4.0026
гелій
2
Li 3 6.941
літій
Be 4 9.01218
берилій
B 5 10.811
бор
C 6 12.011
вуглець
N 7 14.007
азот
O 8 15.999
кисень
F 918.998
фтор
Ne 10 20.179
неон
3
Na 11 22.990
натрій
Mg 12 24.305
магній
Al 13 26.982
алюміній
Si 14 28.086
кремній
P15 30.974
фосфор
S16 32.066
сірка
Cl 17 35.543
хлор
Ar1839.948
аргон
4
K19 39.098
калій
Ca20 40.087
кальцій
Sc 21 44.956
скандій
Ti 22 47.88
титан
V 2350.942
ванадій
Cr 2451.996
хром
Mn25 54.938
марганець
Fe2655.847
залізо
Co2758.933
кобальт
Ni2858.69
нікель
Cu2963.546
мідь,спиж
Zn3065.39
цинк
Ga3169.723
галлій
Ge3272.59
германій
As3374.992
арсен
Se3478.96
селен
Br3579.904
бром
Kr3683.80
криптон
5
Rb37 85.486
рубідій
Sr38 87.62
стронцій
Y3988.906
іттрій
Zr4091.224
цирконій
Nb4192.906
ніобій
Mo4295.94
молібден
Tc43[99]
технецій
Ru 44 101.07
рутеній
Rh 45 102.91
родій
Pd 46106.42
паладій
Ag 47 107.87
срібло
Cd 48 112.41
кадмій
In 49 114.82
індій
Sn 50 118.71
олово,цина
Sb 51 121.75
сурма, стибій
Te 52 127.60
теллур
I 53 126.90
йод
Xe 54 131.29
ксенон
6
Cs55132.91
цезій
Ba56137.33
барій
La-Lu*
лантаноїди
Hf72 178.49
гафній
Ta 73 180.95
тантал
W 74 183.85
вольфрам
Re 75186.21
реній
Os76 190.2
осмій
Ir77192.22
іридій
Pt 78195.08
платина
Au79196.97
золото
Hg80200.59
ртуть
Tl81204.308
таллій
Pb82207.2
свинець
Bi83208.98
вісмут
Po84[209]
полоній
At85[210]
астат
Rn86[222]
радон
7
Fr 87[223]
францій
Ra 88226.03
радій
Ac-Lr**
актиноїди
Db104[261]
дубній
Jl105[262]
джоліотій
Rf106[263]
резерфордій
Bh107[262]
борій
Hn108[265]
ганій
Mt 109 [266]
майтнерій
Uun 110 .
унуннілій
*лантаноїди
La57138.91
лантан
Ce 58140.12
церій
Pr 59140.91
празеодим
Nd 60144.24
неодим
Pm 61 [147]
прометій
Sm62 150.36
самарій
Eu 63151.96
європій
Gd 64 157.92
гадоліній
Tb 65 158.93
тербій
Dy 66162.50
диспрозій
Ho 67 164.93
гольмій
Er 68 167.92
ербій
Tm69168.93
тулій
Yb70173.04
ітербій
Lu71174.97
лютецій
 
**актиноїди
Ac 89 [227]
актиній
Th 90 323.04
торій
Pa 91 [231]
протактиній
U 92 238.03
уран
Np 93 [237]
нептуній
Pu 94 [244]
плутоній
Am95[243]
америцій
Cm96[247]
кюрій
Bk97[247]
берклій
Cf98[251]
каліфорній
Es99[252]
ейнштейній
Fm100[257]
фермій
Md101[258]
менделєвій
No102[259]
нобелій
Lr103[260]
лоуренсій

Хімічні елементи.

Всевідо