Навігація
Домів > Всевідо >

Природний газ

Природний газ (його ще називають викопним газом) – це природно-газова суміш вуглеводнів, що складається в основному з метану, але зазвичай включає різні кількості інших вищих алканів, а іноді і невеликий відсоток вуглекислого газу, азоту, сірководню або гелію .

Природний газ утворюється, коли розкладаються шари рослинних і тваринних речовин, що піддаються інтенсивній дії тепла і тиску під поверхнею Землі протягом мільйонів років.

Енергія, яку рослини спочатку отримували від сонця, зберігається у вигляді хімічних зв’язків у газі.

Хімічний склад природного газу

Основну частину природного газу складає метан (CH4) – від 70 до 98%. До складу природного газу можуть входити більш важкі вуглеводні – гомологи метану

  • етан (C2H6),
  • пропан (C3H8),
  • бутан (C4H10),
  • пентан (C5H12).

Природний газ містить також інші речовини, які не є вуглеводнями:

  • водень (H2),
  • сірководень (H2S),
  • вуглекислий газ (СО2),
  • азот (N2),
  • гелій (He) і інші інертні гази.

Чистий природний газ не має кольору і запаху.

Для полегшення можливості визначення витоку газу в нього в невеликій кількості додають одорант – речовини, що мають різкий неприємний запах (гнилої капусти, прілого сіна, тухлих яєць).

Найчастіше в якості одоранту застосовується Меркаптани (меркаптани), наприклад, етилмеркаптан (16 г на 1000 м³ природного газу).

Top