Навігація
Домів > Всевідо >

Що таке неметанові леткі органічні сполуки | НМЛОС ?

Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – це велика різноманітність хімічно різних сполук, таких як бензол, етанол, формальдегід, циклогексан та ацетон. По суті ідентичні ЛОС , з вилученням метану.

Важливою підмножиною НМЛОС є НМГЦ.  НМГЦ є мікросферами атмосферних компонентів, які забезпечують поглинач для гідроксильних радикалів і контролюють концентрацію озону. Прикладами НМГЦ є етан, етен, пропан, пропен та ізопрен. 

Top