Вимірювальний прилад – пристрій для вимірювання фізичної величини.

Удосконалена польова(на місці) система реєстрації вологості

Вдосконалена система реєстрації вологи була розроблена для системи, здатної вимірювати вологість ґрунту. Цей параметр необхідний для виявлення витоку або переміщення забруднювачів з полігону чи забрудненого ґрунту.

(більше…)

Годинник

Годинник – прилад для визначення поточного часу доби і вимірювання тривалості часових інтервалів в одиницях, менших ніж одну добу.

(більше…)

Що таке георадар

Георадар (GPR – Ground Penetrating Radar (англ.)) – це прилад для виявлення підповерхневих об’єктів, оцінки їх розмірів та взаємного розташування за допомогою електромагнітного випромінювання. Георадар застосовується для пошуку та аналізу як металевих, так і неметалевих неоднорідностей (шаруваті структури, труби, порожнечі, елементи будівельних конструкцій тощо).

Октавні фільтри

Вимірювач з цими фільтрами розбиває спектр на близько 10 (на октаву) або 30 (на 1/3 октаву) смуги, даючи можливість визначати частотний вміст шуму.

(більше…)

Полярографія

Полярографія – частина вольтамперометрії, електрохімічний аналітичний метод, що полягає в застосуванні лінійно зростаючого електричного потенціалу до крапельного ртутного електрода, який являє собою електрод, що працює з циклічно оновлюваною поверхнею під час вимірювання та реєстрації струму, що протікає через нього.

(більше…)

Рівень звуку | Leq або Lavg

Базовим виміром шумоміра є рівень звуку, виражений в децибелах, або дБ.

(більше…)

Реометр

Реометр – прилад для вимірювання об’ємної витрати газу, різновид витратоміра.

Датчик вібрації

Датчик вібрації перетворює параметри вібрації в електричний сигнал.

Вимірювач рівня звуку

Вимірювач рівня звуку використовуються для акустичного (звуку, що проходить через повітря) вимірювання.

(більше…)

Вертушка гідрометрична

Вертушка гідрометрична – інструмент для вимірювання швидкості водних потоків.

Хлоридомер

Хлоридомер – лабораторний, прилад для досліджень мікроконцентрацій хлорид-іонів.

Характериограф

Характериограф – загальна назва приладів, призначених для спостереження і дослідження характеристик радіоелектронних пристроїв і компонентів.